Lichter leven

Door inzicht in de 3 Principes

3 Principes

William James – geboren in de negentiende eeuw en een van de grondleggers van de moderne psychologie – verzuchtte op enig moment: “Konden we in de psychologie maar principes ontdekken. Zoals er natuurkundige principes zijn. Dan pas zouden we mensen écht kunnen helpen!”

Een natuurkundig principe – zoals dat van de zwaartekracht – verklaart de werking van iets. Het werkt altijd op die manier. Zwaartekracht is er.

We hoeven er niet in te geloven om te snappen hoe het werkt. We hoeven de gravitatiewet van Newton niet te kennen om te begrijpen dat het niet handig is een leeggedronken glas ergens op borsthoogte los te laten.

We weten dat het dan in stukken valt. We weten dat het niet handig is vanaf de tiende verdieping van een flatgebouw over de reling te stappen omdat we dan sneller beneden zijn. We begrijpen dat ons aardepakje daar niet tegen bestand is.

Sydney Banks – waarover hieronder meer – formuleerde halverwege de jaren zeventig van de vorige eeuw drie principes die aan de basis liggen van ons menselijk gedrag en van ons zijn. Principes als waar William James op hoopte. Syd (Engelstalig) definieerde de principes als Mind, Consciousness en Thought.

Mind 

Denk bij Mind niet aan hoe we dit woord normaal gesproken gebruiken. (Als in “What’s on your mind?”) Met Mind wordt hier de universele levensenergie bedoeld. 

De onzichtbare kracht die zorgt dat in de lente de natuur weer tot bloei komt, de kracht die planeten in hun baan laat draaien, die zorgt voor eb en vloed. Maar ook dat een snee in je vinger spontaan geneest, dat jij leeft en ademhaalt en op dit moment deze tekst kunt lezen.

Natuurlijk kun je alles terugbrengen tot biochemische of natuurkundige processen. Maar wie/wat heeft deze doen ontstaan? Wie stuurt ze onophoudelijk aan?

Thought

Thought is het vermogen om te denken. Dat wat het mogelijk maakt dat we een wereld zien. Dat alles om ons heen en in ons vorm krijgt. Zonder denken zou er geen ervaren zijn. Wat weinigen zich echter realiseren is dat we alles, maar dan ook werkelijk ALLES ervaren via een denkfilter. Je zou ook kunnen zeggen dat we niets rechtstreeks beleven.

Maar doordat denken ons al vanaf onze geboorte begeleidt zien we niet meer wat dat impliceert. Het is zoiets als aan een vis vragen wat water is. Hij zou je glazig aankijken. Nou zijn vissen daar van nature al goed in. Maar hij zou je niet begrijpen. Zijn wereld bestaat nou eenmaal uit water. Onze wereld bestaat uit denken. 

Consciousness

Consciousness is het bewustzijn. Het geeft geur, kleur en smaak aan (van zichzelf neutrale) gedachten. Stel je een griezelfilm voor. Het verhaal speelt zich af rond een verlaten villa in een donker bos. Het is nacht en het stormt. De wind huilt om het huis. Opeens klinkt het geluid van trage voetstappen in het krakende grind. Muziek zwelt aan. Stel je nu dezelfde scene overdag voor. Het is een windstille dag. De zon schijnt. Het geluid staat uit. Is de scene dan nog eng?

Dit is wat het bewustzijn doet. Het kleurt je gedachten. Hierdoor kun je een angstige scene beleven terwijl je warm en veilig in je bed ligt. Ervaar je mogelijk geen kou wanneer je smoorverliefd bent. Terwijl het toch echt tien graden vriest en je anderen over de temperatuur hoort klagen.

Samengevat: Je leeft (Mind) en beleeft (Counsciousness) het denken (Thought). Is het zó eenvoudig? Ja, zo eenvoudig is het. Check maar of bovenstaande klopt voor jou. Maar deze zin met je brein begrijpen is iets anders dan echt zien wat de impact ervan is. Daar is in de regel wat meer tijd voor nodig. Naarmate je je langer bezighoudt met de 3Principes – overigens zonder ergens aan te werken –kunnen er dingen gaan veranderen.

Maak je je minder druk. Ervaar je meer levenslust. Ga je beter slapen. Voel je meer verbondenheid met anderen. Zie je jezelf anders (relaxter) reageren dan je gewend was in een bepaalde situatie. Alsof je van een afstandje je nieuwe zelf observeert. Zoiets als in het liedje “Ik zag twee beren broodjes smeren”: Je staat erbij en je kijkt ernaar. Het is de magic van (wat langer) in de richting van de 3Principes kijken. Al verandert er soms al iets vanaf een eerste kennismaking. Wat je zoekt is namelijk niet iets dat ver weg ligt, lastig te bereiken is. Het is maar “One thought away” (zoals Syd zei). We zijn allemaal verbonden met de bron van oneindige wijsheid en liefde. Alleen zijn de meesten van ons ergens onderweg het zicht erop verloren. De 3Principes helpen je je brillenglazen weer op te poetsen.

Sydney Banks

Was een lasser van Schotse afkomst uit Canada. Een man met weinig opleiding en van weinig woorden. Geplaagd door onzekerheid. Hij geloofde dat dit was wat het leven hem te bieden had.

Voorgoed ‘gevormd’ door zijn nare jeugd. Iemand die altijd hard zou moeten blijven werken voor weinig. Doodongelukkig door zijn onzekerheid. Maar zo was het nu eenmaal. En zo zou het blijven.

Tot hij begin jaren zeventig zijn verlichtende ervaring had. Die duurde zo’n vier seconden. “Could have been four and a half” sprak hij daar later grappend over in zijn lezingen. 

Lezingen?

Ja. De man die te verlegen was om anderen aan te kijken sprak jaren later volle zalen toe. Mensen die vanuit de hele wereld toestroomden om te luisteren naar zijn inzichten. De man die nauwelijks opleiding had genoten (zo’n twee jaar middelbare school om daarna aan het werk te gaan) bezocht universiteiten om met psychologen en psychiaters te praten. Hij vertelde dat hij iets ontdekt had dat de psychologie en psychiatrie wereldwijd zou veranderen. En werd door een deel van hen weggehoond. Wie dacht hij wel dat hij was? Iemand met niet veel meer dan lagere schoolkennis die hen nu iets duidelijk ging maken op hun vakgebied? Datgene waar zij jaren voor gestudeerd hadden?

“Het leven is makkelijker dan je denkt, maar moeilijker als je denkt”.

Maar nu …

Is het bestaan van velen wereldwijd veranderd. Zijn er tienduizenden die leven in plaats van overleven. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten (waar men al langere tijd bekend is met de 3Principes) zijn verbluffende resultaten geboekt bij psychiatrisch patiënten, gevangenen, verslaafden. En bij mensen zoals jij en ik. Tijdelijk verdwaald, gevangen in ons denken, verslaafd aan eten, drinken, shoppen, hard werken, sporten, netflixen, op onze telefoon kijken zodat we even ‘uit’ staan. Mensen die soms of regelmatig stress ervaren. Of misschien het label angststoornis, burn-out of depressie hebben gekregen.

De psychiaters die Syd wegstuurden dachten in termen van kennis. Maar daar ging en gaat het hier niet over. Syd kwam met wijsheid. Hij had ‘gezien’ hoe het leven werkt. Wie wij mensen werkelijk zijn. Om zijn boodschap duidelijker te maken aan wetenschappers formuleerde hij zijn 3 Principes. The rest is history. De 3Principes blijvend springlevend. Altijd en overal geldend. Hier en nu. Voor jou, voor mij. Voor de kat hierbinnen. De natuur daarbuiten.