Van een kennis die begeleider is van een aantal koks-in-opleiding hoorde ik een grappige anekdote.
Zijn koks hadden als opdracht gekregen om vast te stellen welk nagerecht het beste paste bij een bepaald, voor alle koks hetzelfde, hoofdgerecht. Iedere kok moest drie soorten vla proeven en er vervolgens eentje kiezen als beste nagerecht. De keuze ging tussen bruine, gele en roze vla.
Na het proeven waren de meningen verdeeld maar iedere kok had wel een duidelijke voorkeur voor een bepaald soort vla. De meeste stemmen gingen uit naar de bruine vla, wat minder naar de roze vla en geen enkele stem ging uit naar de gele vla.
De verbazing was groot toen later bleek dat alle drie de soorten vla precies dezelfde vla waren!

In mijn ogen is dit een prachtige illustratie van het feit dat wij als mens allemaal onze eigen realiteit beleven. Zo werkt ons menszijn.
De realiteit die wij als mens beleven ontstaat door de werking van 3 principes: levensenergie, bewustzijn en denken. Anders geformuleerd: er is leven en dat leven kan alleen ervaren worden als er bewustzijn is en als er denken is.
Het denken dat in het bewustzijn komt is hetgeen dat bepaalt wát we ervaren. In het geval van de koks wat er gezien en geproefd werd. Het denken creëert samen met het bewustzijn een persoonlijke realiteit.

Wat jij ervaart is jouw persoonlijke realiteit.
Wat een ander ervaart is voor die ander zijn/haar persoonlijke realiteit.

Sommige koks vonden de bruine vla het beste nagerecht, andere koks vonden de roze vla het beste nagerecht. Het feit dat meer koks de bruine vla het beste nagerecht vonden zegt niks over de vla; het was immers dezelfde vla als de gele vla, die door geen enkele kok geschikt werd gevonden.
Als mens kunnen wij nooit iets neutraal waarnemen. Als mens kunnen we alleen maar iets waarnemen via een denkfilter. Zo werkt het menszijn nou eenmaal.
Geen enkele kok kon de vla neutraal waarnemen (neutraal zien en proeven). Elke kok kon de vla alleen maar zien en proeven via zijn/haar denken.

Als mens beleven wij allemaal onze eigen, persoonlijke, realiteit. Een realiteit die even waar of even niet waar is als de realiteit van een ander. Een realiteit die gecreëerd wordt via denken.

Het besef dat we als mens allemaal onze eigen realiteit beleven maakt voor mij een groot verschil.

Ik heb gemerkt dat, met het besef dat we als mens allemaal onze eigen, denken-afhankelijke, realiteit beleven, de behoefte om een ander te moeten overtuigen en om gelijk te krijgen wegvalt. Ik heb gemerkt dat er daardoor meer ruimte ontstaat om te luisteren, om een ander te begrijpen en om iets heel nieuws te horen.

Ik heb gemerkt dat, met inzicht in de manier waarop onze realiteit (en dus ook ons gevoel) tot stand komt, gevoelens van frustratie, irritatie en boosheid, sneller oplossen of doorzien worden.

Ik heb gemerkt dat, met het besef dat we als mens allemaal onze eigen realiteit beleven en met inzicht in de manier waarop onze realiteit tot stand komt, het een stuk leuker kan zijn om samen vla te eten. 😉