In een tijdschrift las ik:
“Een spin zien is nog niet zo eng hoor, het wordt pas echt een probleem als hij is verdwenen”.
In eerste instantie moest ik er een beetje om lachen maar klonk het me toch wel logisch in de oren.
Natuurlijk is het eng als je je voorstelt waar die spin allemaal zou kunnen zitten en wat dat allemaal voor gevolgen zou kunnen hebben.
Maar als je het goed beschouwt is dit eigenlijk best vreemd. Het is best vreemd om niet zo bang te zijn voor iets wat er nu is maar wel heel bang te zijn voor iets wat er nu niet is.

Als mensen zijn wij vaak bang voor iets wat er nu nog niet is, voor iets in de toekomst. 
Bang voor een uitslag die gaat komen, bang voor een gesprek wat we moeten gaan voeren, bang voor iets wat we moeten gaan doen etc.
Onze hersenen zijn gespecialiseerd in het bedenken van scenario’s. Ze zijn heel goed in het bedenken van wat er allemaal mis zou kunnen gaan en doen dat dan ook.
Zo ontstaan er hele treinen van gedachten over iets in de toekomst. Als dat gebeurt…, dan gebeurt dat …, en dan dat…, en dan dat …, en dan dat…, enzovoort.
Al die angstige gedachten brengen een angstig gevoel met zich mee.
Zo werkt het systeem van de 3 principes nu eenmaal. Met elke gedachte komt een bijpassend gevoel.
Hoe meer wagonnetjes van gedachten aan de trein gekoppeld worden, hoe meer gevoel er is en hoe echter en belangrijker de trein lijkt.
Zo ontstaat een ervaring van angst die heel echt en belangrijk lijkt.
Angst waarvan niet meer herkend wordt dat het gaat over bedenksels.
Angst waarvan we niet meer kunnen zien dat het gaat over fantasie, over hersenspinsels .

De angst voor de spin komt niet door de spin zelf maar door de hersenSPINsels die erbij komen.
De angst voor dingen in de toekomst gaat nooit over die dingen zelf.
De angst voor dingen in de toekomst gaat altijd over bedenksels die door onze hersenen erbij gefantaseerd worden. Daar zijn we niet schuldig aan, dat gebeurt vanzelf.
En bij al die angstige gedachten treedt een angstig gevoel op, dat gebeurt ook vanzelf.

Als herkend wordt dat er treinen van bedenksels naar de toekomst lopen en dat er daardoor een angstig gevoel is, zou het zomaar kunnen zijn dat de treinen stoppen of wat korter worden.
Gewoon omdat de angst niet meer zo logisch is.
Zou het zomaar kunnen zijn dat er minder, of minder lang angst is.
Zou het ook zomaar kunnen zijn dat er minder verzet tegen de angst is.

Zou het ook zo maar kunnen zijn dat het geen probleem meer is dat de spin verdwenen is.
Omdat de hersenSPINsels ook verdwenen zijn.